Hjälp med trädfällning i Täby

Att själv göra trädfällning hemma på tomten i Täby kan vara knepigt då trädet kan falla över hustaket eller andra träd. Då bör man i stället anlita en arborist.

Det föreligger alltid vissa risker då man ska ta ner träd och man måste alltid i förväg noga analysera och planera fällningen. Man måste ta hänsyn till omgivningen och om det exempelvis finns hus, kraftledningar, vägar och annat som riskerar att skadas om man fäller trädet i ett enda stycke.

Står trädet trångt till eller i ett bebyggt område måste man såga ner det bit för bit och lyfta ner de olika delarna för att inte skada omgivningen. Ofta klättrar man då upp i trädets krona för att därifrån såga trädet i mindre delar. Sådan trädfällning kallas sektionsfällning eller säker trädfällning och utförs vanligtvis av utbildade arborister.

Många bra anledningar till att trädfällning behövs

Sjuka träd måste tas bort för att inte sprida smittan vidare men också för att de kan knäckas och därför utgör en fara för omgivningen. Ibland tar träd också upp för mycket näring och andra växter runt omkring har inte en chans att växa till sig.

Inte sällan har man också planterat trädet alldeles för nära huset och det kan då skugga lite för mycket. Men det kan också skada huset om grenar rispar mot fasaden eller taket. Vill man ha hjälp med trädfällning i Täby hemma i villaträdgården kan man som privatperson använda sig av rot-avdraget när man anlitar en arborist.

17 May 2022

 

Välkomna till nätets främsta informationskälla om allt som har med Täby kommun att göra. Framförallt kommer vi att hålla koll på näringslivet i denna Sveriges 32:a största kommun. Här ska den intresserade kunna ta reda på vad som händer i Täby.