Historia

Täbys historia i korthet

Här berättar vi lite mer om Täby genom åren, och börjar med själva namnet. Namnet finns inskrivet på gamla runstenar i närheten av Täby kyrka och har alltså anor ända till Vikingatiden. En ”tä” var en smal väg mellan gärdesgårdar, och man kan anta att det fanns många sådana vägar i byn när namnet myntades för länge sedan.

Det är överhuvudtaget svårt att undvika tydliga tecken från forntiden i Täby. Runstenar, varggropar, kvarnstenar – här finns mycket att se för den historiskt intresserade. Täby består dessutom till stor del av havsbotten där bronsåldersmänniskor för tusentals år sedan försörjde sig som fiskare.

Bofast sedan 3000 år sedan

Fasta bosättningar har funnits i Täby sedan ungefär 3000 år, men det var först på vikingatiden som området började blomstra ordentligt. Flera stora vikingaätter hade sin hemort i Täby, bland annat Estrid Sigfastdotters. Det var som sagt även under denna tid som namnet Täby kom till.

När Sverige kristnades så restes Täby kyrka, och runt den växte Täby kyrkby fram. Den blev både kyrkligt och administrativt centrum under en lång tid.

Medeltiden var en svår period för Täby. Svält och pest härjade och krigen gjorde inte läget bättre, befolkningen halverades under denna tid och det tog flera hundra år innan den hämtade sig igen.

Kronan tog över makten

Samtidigt så skiftade makten från kyrkan till kronan. Vardagen var densamma för de flesta, men vissa släkter premierades av kronan och kunde köpa upp mycket mark. De stora gårdar som bildades då lever än idag kvar som ortnamn och stadsdelar i Täby kommun.

I slutet av 1800-talet etablerades Roslagsbanan, vilket gjorde att det blev lättare att ta sig till Täby från Stockholm och Roslagen. Täby Köping bildades 1948 och övergick 1971 i Täby kommun.  Kommunstyrelse och hela verksamheten finns nu i kommunhuset i denna levande och ständigt växande Storstockholm Kommun. Ingen viking kunde ha trott på den enorma utveckling som området gått igenom

 

Välkomna till nätets främsta informationskälla om allt som har med Täby kommun att göra. Framförallt kommer vi att hålla koll på näringslivet i denna Sveriges 32:a största kommun. Här ska den intresserade kunna ta reda på vad som händer i Täby.