Lär känna Täby

Lär känna Täby med hjälp av siffror

Täby är en av Stockholms största och mest livliga kommuner, med en stor befolkningstillväxt och ett levande kultur- och näringsliv. Men hur mycket vet du egentligen om Täby? Här går vi igenom denna Stockholmskommun med lite siffror:

Täby ligger i norra Stockholms län och har en total befolkning på 71 397 personer (siffror från 2018). Medeltalet för svenska kommuner ligger på drygt 30 000 invånare, så Täby är med marginal på den högre halvan. Detta innebär att Täby är Sveriges 32:a största kommun. Kommunens totala yta är 61 kvadratmeter.

En ung kommun

Åldersmässigt så är Täby en ganska ung kommun, medelåldern ligger på 40, 7 år, att jämföra med hela rikets genomsnitt på 42 år. Knivsta är för övrigt Sveriges yngsta kommun om man talar om medelålder, 36 år.

Inget tyder på att Täby kommer att tappa på rankingen när det handlar om befolkningen, den hör till en av de svenska kommuner som växer mest. Förre statsministern Fredrik Reinfeldts hemkommun ökade under de tre åren fram till 2018 med 4,6 procent, jämfört med rikssnittet på 3,8 procent.

Även ekonomiskt ligger Täby högt jämfört med andra svenska kommuner. Medianinkomsten är näst högst i hela landet på 360 556 kronor om året, något som ska jämföras med riksgenomsnittet på 278 954. Att folk har det gott ställt med plånboken står klart när man noterar att skattesatsen är den fjärde lägsta i landet. Säker man en hög levnadsstandard så är Täby ett bra val, även om det är dyrt att bo också, huspriserna har som i resten av Stockholm ökat kraftigt även om ökningen har dämpats något på senare år.

Hög utbildningsnivå

Vad gäller utbildning så är Täby en välskolad kommun, även om man här ligger en bit ner jämfört med andra parametrar. 43 procent av Täbys vuxna invånare är högutbildade (minst tre års eftergymnasiala studier). Täby kommun har bara 3 procents arbetslöshet och den största arbetsgivaren är kommunen själv.

När det handlar om företagsklimat är Täby rankat på 30:e plats bland kommunerna. Ingen föraktlig placering, men det måste svida för kommunens höjdare att man är rejält distanserade av en granne i Stockholm, Solna, som ligger på första plats.Där har ni Täby i siffror. För mer detaljerad information, besök https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Taby.

 

Välkomna till nätets främsta informationskälla om allt som har med Täby kommun att göra. Framförallt kommer vi att hålla koll på näringslivet i denna Sveriges 32:a största kommun. Här ska den intresserade kunna ta reda på vad som händer i Täby.