Företag som utför kontroll av brandisolering

Många äldre byggnader har dålig brandsäkerhet och dåligt skydd om det skulle börja brinna men det går att komplettera fastigheten med ny brandisolering.

Moderna byggnader har genomtänkt brandskydd, man använder material och byggtekniker som gör det svårt för giftiga gaser och eld att sprida sig. Dörrar och fönster är tätare och ventilationen är säkrad för att inte sprida brandrök. I äldre byggnader kan det finnas sprickor, glipor och hål i väggar efter kablar och rör vilket gör att man behöver se över dem. Brandskyddskontroller behöver göras regelbundet, även i moderna byggnader.

Företag som utför brandskyddskontroller vet var de kritiska punkterna finns, men de har också möjlighet att förbättra brandisolering i byggnaden. Ett vanligt sätt är att lägga stenull i väggarna eftersom det tål höga temperaturer, har lång hållbarhet och dessutom bidrar till ljudisolering. Stenull är ett helt giftfritt naturmaterial som är lätt att forma och passar därför i de flesta sammanhang.

Att genomföra regelbundet underhåll och kontroll av brandisolering

Om man exempelvis drar nya elkablar, eller tar bort en gammal telekabel som inte längre fyller någon funktion, uppstår det ett litet hål där den suttit. Man tänker kanske inte ens på det, men just en så liten förändring kan bidra till att brandisoleringen försämras.

Allt brandskydd behöver kontrolleras och underhållas regelbundet för att vara effektivt. En eftersatt brandisolering kan göra att elden får ett snabbare förlopp. Det är enkelt att anlita ett företag som kan utföra brandskyddskontroller och installera den brandisolering som behövs. Första kontakten kan man göra via mejl eller telefon. På denna hemsida kan du läsa mer om brandisolering: www.brandisolering.nu 

13 Apr 2022

 

Välkomna till nätets främsta informationskälla om allt som har med Täby kommun att göra. Framförallt kommer vi att hålla koll på näringslivet i denna Sveriges 32:a största kommun. Här ska den intresserade kunna ta reda på vad som händer i Täby.